จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เพื่อการสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ [2019-01-02]

                 

กรมคุมประพฤติ   กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑        นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติและหน่วยงานราชการเขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เพื่อการสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยแจกเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับกฏหมายจราจรและพัด เพื่อกระตุ้นและ สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างมีสติและไม่ประมาท มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง