จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อาสาสมัครคุมประพฤติฝางร่วมปฎิบัติงาน และควบคุมการทำงานบริการสังคม ณ จุดตรวจบูรณาการฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เทศบาลตำบลไชยปราการ [2019-01-02]