จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ [2019-01-01]

กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

           เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ วิถีธรรม พ.ศ. 2562 ตามโครงการกิจกรรมเสริมสร้างความสุขเนื่องในวันปีใหม่ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นางพรประภา แกล้วกล้า ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ นางยศวันต์ บริบูรณ์ธนา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแก้ไขฟื้นฟูและกิจกรรมชุมชน นายนนทจิตร เนตรพุกกะณะ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด นายเกียรติภูมิ จารุเสน นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการกรม เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวนทั้งสิ้น 167 คน ในโอกาสนี้ อธิบดีได้กล่าวให้กำลังใจ อวยพรปีใหม่ และมอบเครื่องบริโภคให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดด้วย