จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเผยเมาขับถูกจับคุมประพฤติ ยอดรวม 4 วัน 3,500 กว่าคดี [2018-12-31]

วันนี้ (31 ธันวาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ศาลเปิดทำการเพียงบางแห่ง จึงมีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจำนวนน้อย สำหรับสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ ยอดสะสมรวม 4 วัน (ระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2561) มีจำนวน 3,525 คดี โดยวันที่ 4 ในช่วง 7 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด มีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ จำนวน 207 คดี   จำแนกเป็น 

- คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 207 คดี (ยอดสะสม 4 วัน จำนวน 3,049 คดี)

- คดีขับเสพ   ไม่มีคดี   (ยอดสะสม 4 วัน จำนวน  437 คดี)

- คดีขับรถประมาท ไม่มีคดี   (ยอดสะสม 4 วัน จำนวน  37 คดี)

- คดีขับซิ่ง  ไม่มีคดี   (ยอดสะสม 4 วัน จำนวน 2 คดี)

 ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุรา (ยอดสะสม 4 วัน) สูงสุด 3 อันดับ ได้แก่  กรุงเทพมหานคร จำนวน 295 คดี จังหวัดมหาสารคาม จำนวน  224   คดี  และจังหวัดสกลนคร จำนวน  207   คดี

 นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งติด EM ในคดีขับรถขณะเมาสุรา โดยมีเงื่อนไขห้ามออกจากที่อยู่อาศัยของตน ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ระยะเวลา 15 วัน พร้อมทั้งรายงานตัว ทำงานบริการสังคมเป็นจำนวน 24 ชั่วโมง และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 6 เดือน ยอดสะสม  4 วัน เป็นจำนวน 33 ราย  ส่วนจังหวัดที่ศาลสั่งติด EM ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (สคป.กทม.2) จำนวน 26 ราย จังหวัดขอนแก่น (สคป.จ.ขอนแก่น สาขาพล) จำนวน 4 ราย และจังหวัดบุรีรัมย์ (สคป.จ.บุรีรัมย์ สาขานางรอง) จำนวน 3 ราย ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจะดำเนินการติด EM ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป