จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเผยเมาขับถูกจับคุมประพฤติ ยอดรวม 3 วันกว่า 3,000 คดี [2018-12-30]

อธิบดีกรมคุมประพฤติเผยเมาขับถูกจับคุมประพฤติ ยอดรวม 3 วันกว่า 3,000 คดี

           วันนี้ (30 ธันวาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า เข้าสู่วันที่สาม ในช่วง 7 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด ยังคงมีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ รวมยอดสะสม 3 วัน จำนวน 3,323 คดี และศาลสั่งติด EM ยอดสะสม 3 วัน จำนวน 33 คดี โดยในวันที่ 3 (29 ธันวาคม 2561) จำนวนกว่า 1,366 คดี จำแนกเป็น

-          คดีขับรถขณะเมาสุรา  จำนวน 1,352 คดี  คิดเป็นร้อยละ  98.9  (ยอดสะสม 3 วัน จำนวน 2,846 คดี)

-          คดีขับเสพ               จำนวน       10 คดี  คิดเป็นร้อยละ 0.73  (ยอดสะสม 3 วัน จำนวน 438 คดี)

-          คดีขับรถประมาท      จำนวน      4 คดี  คิดเป็นร้อยละ 0.29  (ยอดสะสม 3 วัน จำนวน 37 คดี)

-          คดีขับซิ่ง                ไม่มีคดี     (ยอดสะสม 3 วัน จำนวน 2 คดี)

นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งติด EM ในคดีขับรถขณะเมาสุราเพิ่มอีก 15 ราย รวมยอดสะสม 3 วันที่ศาลสั่งติด EM เป็นจำนวนกว่า 33 ราย ซึ่งศาลยังคงกำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่อยู่อาศัยของตนตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ระยะเวลา 15 วัน พร้อมทั้งรายงานตัว ทำงานบริการสังคมเป็นจำนวน 24 ชั่วโมง และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 6 เดือน

ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน  136 คดี จังหวัดสกลนคร จำนวน  124 คดี จังหวัดมหาสารคาม จำนวน  93 คดี