จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


2 วัน ศาลสั่งคุมประพฤติ พุ่ง 1,000 กว่าคดี [2018-12-29]

         2 วัน ศาลสั่งคุมประพฤติ พุ่ง 1,000 กว่าคดี  

           วันนี้ (29 ธันวาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยตัวเลขคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติในช่วง 7 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด ยอดสะสม 2 วัน รวมจำนวน 1,916 คดี และศาลสั่งติด EM  ยอดสะสม 2 วัน จำนวน 18 ราย โดยในวันที่ 2 (28 ธันวาคม 2561) พุ่งสูง  1,335 คดี จำแนกเป็น

- คดีขับรถขณะเมาสุรา    จำนวน 1,100 คดี คิดเป็นร้อยละ 82.3 (ยอดสะสม 2 วัน จำนวน  1,450 คดี)

- คดีขับเสพ                  จำนวน   225 คดี คิดเป็นร้อยละ 16.8 (ยอดสะสม 2 วัน จำนวน  432 คดี)

- คดีขับรถประมาท         จำนวน      9 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.67 (ยอดสะสม 2 วัน จำนวน  32 คดี)

- คดีขับซิ่ง                    จำนวน      1 คดี คิดเป็นร้อยละ  0.07 (ยอดสะสม 2 วัน จำนวน  2 คดี)

นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งติด EM เพิ่มในคดีขับรถขณะเมาสุรา ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 จำนวน    9 ราย โดยกำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่อยู่อาศัยของตนตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 04.00 น. ระยะเวลา 15 วัน พร้อมทั้งรายงานตัว และทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 6 เดือน

ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 97 คดี จังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน 94 คดี และจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 79 คดี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวอีกว่า สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ยังคงจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พร้อมนำเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายภาครัฐและเอกชน และผู้ถูกคุมความประพฤติ ร่วมให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานตำรวจ ณ จุดบริการ ด่านชุมชน และด่านตรวจค้นอย่างต่อเนื่อง