จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะผู้บริหารเข้าคารวะ และรับคำอำนวยพรจากประธานศาลฎีกา [2018-12-28]

อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะผู้บริหารเข้าคารวะ และรับคำอำนวยพรจากประธานศาลฎีกา

วันนี้ (28 ธันวาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าคารวะและรับคำอำนวยพรจาก นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ณ ศาลฎีกา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

ประธานศาลฎีกาได้กล่าวคำอำนวยพรแก่อธิบดีกรมคุมประพฤติและคณะผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมคุมประพฤติทุกคนให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งกล่าวชื่นชม และยืนยันถึงความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ ถึงแม้ว่ากรมคุมประพฤติจะมีภารกิจมาก แต่ทุกคนก็สามารถหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี การเป็นพนักงานคุมประพฤติเป็นงานที่มีเกียรติ และมีความสำคัญต่องานศาล  ต่างก็มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน หากทุกคนช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตนได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายและระยะเวลาที่กำหนด ก็จะทำให้กระบวนการยุติธรรมมีความน่าเชื่อถือและและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชน