จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา เสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [2018-12-28]

 

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑        นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดหนองคายมอบหมายให้นางสาววริษา พลไกรสร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา เสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑- ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย   เป็นประธานในพิธีเปิด