จำนวนผู้เข้าชม : 21

   


คป.หนองคายนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ตามโครงการบ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” [2018-12-28]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ตามโครงการบ้านสวย เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” เพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิสัยทัศน์และจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและด้วยจะทำให้จังหวัดหนองคายเป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม ตามโครงการดังกล่าว ณ บริเวณหน้าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย