จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


ส่งมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา [2018-12-28]

เอกสารดาวน์โหลด :

ส่งมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปีใหม่ 2562.jpg