จำนวนผู้เข้าชม : 77

   


กรมคุมประพฤติร่วมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด [2018-12-28]

กรมคุมประพฤติร่วมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด

 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561  นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือกับพล.ต.ท.สัญชัย สุนทรบุระ ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กรุงเทพมหานคร

                สำหรับรายละเอียดในการหารือเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ มีดังนี้ ความพร้อมในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ของกรมคุมประพฤติ และแนวทางในการประสานความร่วมมือกันระหว่างกรมคุมประพฤติกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติที่ใช้เครื่องมือ EM การทำความเข้าใจถึงกระบวนการดำเนินงานในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติให้แก่หน่วยงานในสังกัด ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  จะได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป