จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


กรมคุมประพฤติร่วมหารือกรมการปกครองเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด [2018-12-28]

กรมคุมประพฤติร่วมหารือกรมการปกครองเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด

 เมื่อวันที่  27 ธันวาคม 2561  นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือกับนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ณ ห้องประชุม สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง กรุงเทพมหานครกรมคุมประพฤติหารือร่วมกับกรมการปกครอง

                สำหรับรายละเอียดในการหารือเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ มีดังนี้ แนวทางในการประสานความร่วมมือกันระหว่างกรมคุมประพฤติกับกรมการปกครองในการดำเนินการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สงเคราะห์ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) การทำความเข้าใจถึงกระบวนการดำเนินงานในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)มาใช้  ความพร้อมในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ของกรมคุมประพฤติ ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติและกรมการปกครองจะได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป