จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


ศาลสั่งคุมประพฤติเมาขับวันแรก! 300 กว่าคดี จับติด EM 9 ราย [2018-12-28]

 วันนี้ (28 ธันวาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า วันแรกของการเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เพื่อบังคับใช้กฎหมายในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันที่มีการควบคุมเข้มงวด ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ซึ่งกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พร้อมดำเนินการกับผู้กระทำผิดในคดีขับรถขณะเมาสุราตามคำพิพากษาของศาล สำหรับสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก และขับรถประมาทในวันแรก (27 ธ.ค. 2561) นั้นพบว่า มีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ จำนวนทั้งสิ้น 514 คดี จำแนกเป็น

- คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 313 คดี คิดเป็นร้อยละ  60

- คดีขับรถประมาท  จำนวน  22 คดี คิดเป็นร้อยละ 4.28

- คดีขับซิ่ง   จำนวน    1 คดี คิดเป็นร้อยละ   0.1

- คดีขับเสพ  จำนวน 178 คดี คิดเป็นร้อยละ 34.6

และศาลสั่งติด EM ในคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 9 ราย โดยกำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่อยู่อาศัยของตนตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 04.00 น. ระยะเวลา 15 วัน พร้อมทั้งรายงานตัว และทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 6 เดือน

ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 60 คดี จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 40 คดี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 33 คดี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้กำชับสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศให้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมกับมาตรการสำคัญ ทั้งการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และเฝ้าระวังติดตามตลอด 24 ชั่วโมง การการคัดกรองผู้กระทำผิดฐานความผิดขับขี่ในขณะเมาสุราและส่งไปบำบัดที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด และร่วมกิจกรรมการให้บริการประชาชน  ณ จุดบริการ ด่านชุมชน และด่านตรวจค้น โดยช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าพนักงานตำรวจ รวมทั้งให้สำนักงานจัดกิจกรรม สร้างสุข ปันยิ้ม และการให้คำแนะนำการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน