จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 6 บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 [2018-12-28]