จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติ ร่วมกับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดอำนวยการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ [2018-12-27]

คุมประพฤติ ร่วมกับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดอำนวยการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะติดตามและตรวจเยี่ยม ซึ่งมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าคณะ นำคณะทำงานฯ ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดอำนวยการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒  ณ จุดตรวจหลักในเขต อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น ๓ จุด ได้แก่ จุดตรวจบริเวณแยกไฟแดงท่าล้อ,จุดตรวจบริเวณหน้า สภ.หนองขาว และจุดตรวจที่พักสายตรวจตำบลหนองตากยา พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา.        

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)