จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการประชารัฐร่วมใจ ยุติธรรมใส่ใจ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บริจาคโลงศพ และรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน [2018-12-27]