จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 [2018-12-27]

           วันนี้ (27 ธันวาคม 2561) นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิด    ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนร่วมกัน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และบริษัทกลางคุ้มผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และได้มีการกำหนดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยกำหนดช่วงเวลาในการรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจรระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 เพื่อมุ่งเน้นมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุที่ครอบคลุมทั้งด้านคน รถ ถนน  และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

เปิดศูนย์ 1 เปิดศูนย์ 2
เปิดศูนย์ 3 เปิดศูนย์ 4