จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


คุมประพฤติ รณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ อำเภอท่ามะกา [2018-12-27]

คุมประพฤติ รณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ อำเภอท่ามะกา

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุดฤทัย  ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการและนายวุฒิชัย เคลือสกุล พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยร่วมกับนายธวัช จงวัฒนาศิลป์กุล ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนขมิ้นและเครือข่ายยุติธรรมฯ ,นายอุดม เจียมจงวัฒนา ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา ,กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนขมิ้น,เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งได้เชิญนายธัญญา ตั้งกิติกุล ประธานมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือจาก สภ.ลูกแก อำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบการจราจร และธนาคารออมสิน สาขาลูกแก อนุเคราะห์น้ำดื่มมาบริการและร่วมกันแจกเอกสารแผ่นพับและน้ำดื่มแก่ผู้ขับขี่รถ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ขับขี่รถเกิดความตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ไม่ดื่มสุราขณะขับขี่รถ วันนี้ (๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้า สภ.ลูกแก และหน้ามูลนิธิวัดดอนขมิ้น ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี.        

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑)