จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


คุมประพฤติฝางเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ร่วมกับศาลจังหวัดฝาง [2018-12-27]