จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติ รณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ อำเภอท่าม่วง [2018-12-27]

คุมประพฤติ รณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ อำเภอท่าม่วง

             กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดฤทัย  ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการและนายวุฒิชัย เคลือสกุล พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน ๘ คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งดำเนินกิจกรรมรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ด้วยการประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับและน้ำดื่มแก่ผู้ขับขี่รถ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ขับขี่รถเกิดความตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ไม่ดื่มสุราขณะขับขี่รถ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณสามแยกท่าล้อ ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑)