จำนวนผู้เข้าชม : 19

   


คป.หนองคายร่วมกับศาลจังหวัดหนองคายนำผู้ถูกคุมฯทำงานบริการสังคมเเบบกลุ่ม [2018-12-27]

                      

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวสุชาฎา สุขสวัสดิ์ พนักงาน คุมประพฤติ ร่วมกับศาลจังหวัดหนองคาย นำผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอเมืองทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่มโดยการปรับภูมิทัศน์ใต้อาคารศาลจังหวัดหนองคาย เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมจำนวน ๒๕  ราย