จำนวนผู้เข้าชม : 18

   


คป.หนองคายร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงเเละเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยฯ รุ่นที่ ๒ [2018-12-27]

                      

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดหนองคาย กล่าวรายงานโครงการเพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย กิจกรรม “ท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจอาชญากรรม”รุ่นที่ ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่จะเกิดในชุมชนแก่ประชาชน สร้างสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในชุมชน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๖๓ คน  ณ โรงแรมพรหมลิขิต สวรรค์บันดาล อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย  โดยนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธี