จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายร่วมโครงการปกป้องเเละเชิดชูสถาบัน หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" [2018-12-27]

                

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายมอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติ              ชำนาญการร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ“ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ”เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ กรมคุมประพฤติ ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวน การยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว การนำการบริการของสำนักงานฯเกี่ยวกับงานคุมประพฤติ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ณ โรงเรียนฝางพิทยาคม ตำบลบ้านฝาง  อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย  โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธี