จำนวนผู้เข้าชม : 35

   


คป.หนองคายจัดกิจกรรมอบรมความรู้และปฐมนิเทศเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำเดือนธันวาคม [2018-12-27]

            

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายมอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการและนายยอด อรัญเพิ่ม พนักงานคุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมความรู้และปฐมนิเทศเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ การช่วยเหลือระหว่างการคุมความประพฤติ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว” (Electronic Monitoring) หรือ “EM”เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามเงื่อนไขคำสั่งศาล และ ไม่ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  ๓๒ คน ณ อาคารศูนย์พัฒนาอาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย