จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายร่วมกับศาลจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์หรือ EM [2018-12-27]

                                

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวอัมพรรณ สงคราม พนักงานคุมประพฟติชำนาญการและนายยอด อรัญเพิ่ม พนักงานคุมประพฤติร่วมกับศาลจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์หรือ EM ผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง(Streming)เพื่อซักซ้อมแนวทางการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์หรือEMที่นำมาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดหนองคาย