จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และพิธีปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ [2018-12-26]

คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และพิธีปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
            กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสุเชษฐ์  ม่วงอยู่ พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ร่วมกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และพิธีปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมี นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน วันนี้ (
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี.
                                         ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑)