จำนวนผู้เข้าชม : 22

   


คุมประพฤติขอนแก่นร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและแนวทางการตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2018-12-26]