จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ.2562 และร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ.2562 [2018-12-26]