จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 [2018-12-26]