จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปฐมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง [2018-12-25]

เอกสารดาวน์โหลด :

25 ธค 61 รายงานตัวกลุ่มวัดเจ็ดยอด ปฐมนิเทศ.jpg