จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในพื้นที่ จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับจราจร และรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” [2018-12-25]