จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” “กลับบ้านปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร” [2018-12-25]

เอกสารดาวน์โหลด :

6418.jpg