จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับศาลจังหวัดวิเชียรบุรี เตรียมความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวสู่ระบบงานคุมประพฤติ [2018-12-25]