จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในการช่วยดำเนินการสอบปากคำผู้อุปการะ [2018-12-25]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในการช่วยดำเนินการสอบปากคำผู้อุปการะ

              กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูและกลุ่มสืบเสาะและพินิจ นำโดย นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในการช่วยดำเนินการสอบปากคำผู้อุปการะ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของผู้ที่ได้รับ พักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ เพื่อประกอบการพิจารณาฯ แบบกลุ่ม ซึ่งมี ผู้อุปการะจำนวน ๗๐ คน โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี จากอำเภอต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๒๒ คน วันนี้ (๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑)