จำนวนผู้เข้าชม : 40

   


กรมคุมประพฤติ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม พร้อม! นำ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด [2018-12-25]

วันนี้ (25 ธันวาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมกับ นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ผ่านระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) ไปยังศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ณ สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 4 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

          ในการนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวถึงความพร้อมในการดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลกรณีใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวในระบบงานคุมประพฤติ จำนวน 4,000 เครื่อง ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 มกราคม 2562 พร้อมกับแนะนำตัวอุปกรณ์ ขั้นตอน และแนวทางการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตาม เฝ้าระวัง และตรวจสอบผู้กระทำผิดควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานของสำนักงานคุมประพฤติ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดไม่ให้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

          อนึ่ง ในการประชุมในครั้งนี้ มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ ร่วมประชุมและรับฟังผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงพร้อมกันทั่วประเทศ