จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 4 เข้าร่วมรับฟังการประชุมเตรียมความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM)มาใช้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ [2018-12-25]

เอกสารดาวน์โหลด :

946086.jpg