จำนวนผู้เข้าชม : 10

   


คุมประพฤติขอนแก่นขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมและกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 [2018-12-24]