จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โรงเรียนปากเกร็ด [2018-12-24]

         วันนี้ ( 24 ธันวาคม 2561 ) นางสุดฤดี ศรีอรุณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียนและมอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
         สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องในการสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ และการนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในงานต่างๆ อันเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เยาวชนตกเป็นเหยื่อหรือต้องเป็นผู้กระทำผิดในอนาคต ทั้งนี้ ภายในงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะผู้บริหาร ได้พบปะครูนักเรียนพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนปากเกร็ดจำนวน 3 ชุดนิทรรศการ และยังได้จัดกิจกรรมแบ่งฐานการส่งเสริมการเรียนรู้ของสำนักงานกิจการยุติธรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มูลนิธิสี และมูลนิธิสวิง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1,000 คน เข้าร่วม

โรงเรียนปากเกร็ด 1 โรงเรียนปากเกร็ด 2
โรงเรียนปากเกร็ด 3 โรงเรียนปากเกร็ด 4
โรงเรียนปากเกร็ด 5 โรงเรียนปากเกร็ด 6
โรงเรียนปากเกร็ด 7 โรงเรียนปากเกร็ด 8
โรงเรียนปากเกร็ด 9 โรงเรียนปากเกร็ด 10