จำนวนผู้เข้าชม : 34

   


คป.หนองคายจัดกิจกรรมบ้านกึ่งวิถีรุ่นที่ ๒ [2018-12-24]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย   วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ มอบหมายให้นายปฏิธาน สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ อบรมธรรมะในโปรแกรมคุมประพฤติเข้มข้น บ้านกึ่งวิถีรุ่นที่ ๒ ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายและทำกิจกรรมกลุ่ม “ตัวกระตุ้นภายใน ตัวกระตุ้นภายนอก”เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแยกออกจากชุมชนที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ณ วัดจันทรสามัคคี ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย