จำนวนผู้เข้าชม : 24

   


คป.หนองคาย จัดกิจกรรม “สร้างสุข ปันยิ้ม”เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน พ.ศ.๒๕๖๒ [2018-12-24]

         

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จัดกิจกรรม “สร้างสุข ปันยิ้ม”เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยนำผู้กระทำผิดในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ชะล้างบ่อเลี้ยงเต่า ทำความสะอาดรอบๆอาคารที่พักผู้ป่วย เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงรายทั้งแบบพักฟื้นระยะยาว และระยะสั้น  มูลนิธิศรีชุมพาบาล บ้านร่องเม็ก ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวนผู้เข้าร่วม ๑๐๐ คน โดยได้รับความร่วมมือจากซิสเตอร์ปราณี  สิทธิ ผู้จัดการบ้านมิตรภาพ มูลนิธิศรีชุมพาบาล จังหวัดหนองคาย