จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.หนองคายร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติดฯครั้งที่ ๑๒/๖๑ [2018-12-24]

                

           กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงาน    คุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายปฏิธาน  สายชัยภูมิ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ  ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ ณ ห้องประชุมประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔ โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุม ป้องกันจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุม