จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


กรมคุมประพฤติ “สร้างสุข ปันยิ้ม” มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 [2018-12-22]

กรมคุมประพฤติ “สร้างสุข ปันยิ้ม” มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562

         วันนี้ (22  ธันวาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงการมอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน ภายใต้คำขวัญ “ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care” ของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งกรมคุมประพฤติได้ดำเนินการจัดโครงการ “สร้างสุข ปันยิ้ม” ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 อาทิ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนำสิ่งของจำเป็น ข้าวของเครื่องใช้ และขนมต่างๆ มอบให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ พร้อมทั้งบริการช่วยเหลือเด็กนักเรียนภายในศูนย์ฯ เพื่อเป็นการ “สร้างสุข ปันยิ้ม” ให้แก่เด็กๆ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

          สำหรับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งศาลมีคำพิพากษารอกำหนดการลงโทษ โดยมีเงื่อนไขคุมความประพฤติ 1 ปี ทำงานบริการสังคม 12 ชั่วโมง และยังต้องโทษปรับ จำนวนเงิน 18,000 บาท ซึ่งผู้ถูกคุมความประพฤติรายดังกล่าว ไม่มีเงินชำระค่าปรับ จึงให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ โดยคิดเวลาทำงาน 4 ชั่วโมงเป็น 1 วัน ในระยะเวลา 36 วันตามคำสั่งศาล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อันเป็นมาตรการทางเลือกแทนการกักขังแทนค่าปรับ และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้เฉลิมฉลองเทศกาลขึ้นปีใหม่กับครอบครัว นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมโดยนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ช่วยเหลืองานภายในสถานสงเคราะห์ และดูแลคนชรา เพื่อเป็นการสร้างสุข ปันยิ้ม ภายใต้คำขวัญ “ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care” มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพและสงเคราะห์ผู้ยากไร้ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี