จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช เตรียมความพร้อมในการทดสอบระบบการติดตามตัว (EM) และชี้แจงความคืบหน้า ของการใช้ EM แก่พนักงานคุมประพฤติ [2018-12-21]