จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


พิธีปิดการฝึกอบรม TCTP พัฒนาระบบงานคุมประพฤติในกลุ่มประเทศ CLMV [2018-12-21]

พิธีปิดการฝึกอบรม TCTP พัฒนาระบบงานคุมประพฤติในกลุ่มประเทศ CLMV

วันนี้ (21 ธันวาคม 2561) นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม TCTP พัฒนาระบบงานคุมประพฤติในกลุ่มประเทศ CLMV พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการฝึกอบรมฯในครั้งนี้เป็นปีที่ 3 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-21 ธันวาคม 2561 ซึ่งในปีนี้เน้นการฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มีโอกาสเรียนการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในทุกๆด้าน ตั้งแต่ สืบเสาะ สอดส่อง แก้ไขฟื้นฟู สงเคราะห์ ในสำนักงานคุมประพฤติ ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม เพื่อให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาระบบงานและกระบวนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ หรือมาตรการแบบไม่ควบคุมตัวที่สอดคล้องตามบริบทของแต่ละประเทศให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต