จำนวนผู้เข้าชม : 27

   


คป.หนองคายร่วมปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม [2018-12-21]

               

        กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑         นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายยอด อรัญเพิ่ม พนักงานคุมประพฤติและนายวชิระ บุราญสาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ร่วมปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อทำหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ดูแล เฝ้าระวังการค้ามนุษย์ ตลอดจนกำหนดแผนออกตรวจจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จังหวัดหนองคาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นประจำทุกเดือน ณ บริเวณสถานบันเทิงตามจุดต่างๆในจังหวัดหนองคาย