จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.หนองคายจัดกิจกรรมบ้านกึ่งวิถี 17-21 ธันวาคม 2561 [2018-12-21]

                      

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑          นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ นำผู้กระทำผิดเข้ารับการสงเคราะห์ ในบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ (บ้านกึ่งวิถี) ระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการสงเคราะห์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแยกออกจากชุมชนที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งผู้เข้ารับการสงเคราะห์จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสมาธิ การฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง ตามหลักสูตรชินนสาสมาธิ การนำหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธศาสนาและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๓๓ ราย  ณ วัดจันทรสามัคคี ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย