จำนวนผู้เข้าชม : 20

   


คป.หนองคายร่วมกับอสคออกรับรายงานตัวอำเภอศรีเชียงใหม่ [2018-12-21]

          

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑               นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวอัมพรรณ สงคราม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการและนางสาวนุสรา ผาตะนนท์ พนักงานคุมประพฤติ ร่วมกับนายเสวียน เทวงษา อาสาสมัครคุมประพฤติและนางหม่วน พวงระย้า อาสาสมัครคุมประพฟติเขตรับผิดชอบอำเภอศรีเชียงใหม่ ออกรับรายงานตัวผู้ถูก คุมความประพฤติ  จำนวน ๑๙ ราย ณ ศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย