จำนวนผู้เข้าชม : 24

   


คป.หนองคายร่วมกับอสคออกรับรายงานตัวอ.ท่าบ่อ [2018-12-21]

              

       กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย         วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสุขุมาภรณ์ ห่อนบุญเหิม  รองผู้อำนวยการสำนักงาน   คุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวอัมพรรณ สงคราม พนักงาน            คุมประพฤติชำนาญการและนางสาวนุสรา ผาตะนนท์ พนักงานคุมประพฤติเจ้าหน้าที่กลุ่มคุมความประพฤติและร.ต.ต.สุนทร กรมธรรมมา,ร.ต.ต.นพรัตน์ ผิวบาง อาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่อำเภอท่าบ่อ ออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและนำผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอท่าบ่อ ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมมากยิ่งขึ้น  โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมจำนวน ๓๔  ราย  ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าบ่อ