จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ “กฎหมายจราจรทางบกและการเสริมสร้างวินัยจราจร สำหรับผู้ขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2562” [2018-12-20]