จำนวนผู้เข้าชม : 32

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเชียรใหญ่(อบต.ท้องลำเจียก) [2018-12-20]